Wat gaat er in de Kern gebeuren?

kern_onderzocht

Een randweg om Nederweert wordt door de Gemeenteraad gezien als een noodzaak en ze heeft die dan ook geadviseerd aan Provinciale Staten. Zo’n weg heeft echter vooral nadelen, zowel voor het buitengebied als voor de kern, want hij omsluit ons dorp als een soort stadsmuur. Ons dorp wordt moeilijker bereikbaar, en de verkeersintensiteit in straten naar de “stadspoorten” neemt sterk toe.

En wat zijn de gevolgen voor de dorpskernen van Nederweert en Budschop?

 

afsluiting

Wanneer de weg langs het kanaal wordt afgesloten sluit dat de kern Nederweert nagenoeg op  in het Noorden (richting Someren) en ook vanuit het oosten (Budschop).

erf_toegangsweg

Molenweg en Lindenstraat leiden het verkeer naar de stadspoorten.

De bochtige Molenweg zal de belangrijkste ontsluitingsweg richting Weert en A2 worden.

De verkeersintensiteit neemt hier sterk toe. Ook op de parallelweg Brugske, zal de verkeersdruk toenemen. En niet te vergeten: Fietsen en wandelen van en naar ons buitengebied wordt een heel stuk moeilijker.

De kern Budschop kan wel over de brug uit de dorpskern rijden maar moeilijk binnenkomen vanwege de afwaardering van de weg ”Aan Vijftien” en het inrijverbod van de Brugstraat. Door de afsluiting van de Rijksweg Zuid neemt de verkeersstroom dwars door de kern van Budschop flink toe. Dat geldt ook voor Winnerstraat en de Uliker naar Brug Veertien.

kern_overzicht

Deze zogenaamde verbeteringen kosten de belastingbetaler 20 miljoen en dienen geen enkel Nederweerts belang. Het is een kat in de zak ! Het is een provinciale weg, die ons opgedrongen wordt voor minstens duizend euro per Nederweerts gezin! .

 

Scope van het project (citaten uit de reacties op de zienswijzen):

  • De Hulsenweg ligt buiten de scope van het project. Een eventuele wenselijke aanpassing van dit kruispunt wordt geraamd en bij de uiteindelijke besluitvorming betrokken
  • Dan wordt bekeken of een eventuele aanpassing van de Winnerstraat wenselijk is. De Winnerstraat valt buiten de scope van het project.
  • De kruising met Brug 14 valt buiten de scope van de randweg. De ongevallencijfers geven op dit moment geen aanleiding om de kruising te vervangen door een rotonde
  • Op hoofdlijnen hoort de aanleg van de weg met alle noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven voorzieningen tot de scope van het project. Aanvullende wensen die tot een verbetering van het plan en/of tot meer draagvlak onder de bevolking leiden, worden bij het verkeerskundige ontwerp uitgewerkt en begroot.
  • Mogelijke maatregelen op de Molenweg vallen buiten de scope van het project. Binnen het project zijn hier dan ook geen middelen voor gereserveerd.
  • Na het opstellen van het Definitief Verkeerskundig Ontwerp (DVO) wordt er een nieuwe kostenraming gemaakt. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen die niet tot de scope van het project horen.
  • Op hoofdlijnen hoort de aanleg van de weg met alle noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven voorzieningen tot de scope van het project. Aanvullende wensen die tot een verbetering van het plan en/of tot meer draagvlak onder de bevolking leiden, worden bij het verkeerskundige ontwerp uitgewerkt en begroot. Besluitvorming over aanvullende wensen vindt plaats aan het einde van de ontwerpfase wanneer alle kosten bekend zijn.
  • Er zullen maatregelen worden genomen, indien er sprake is van een onevenredige toename van de verkeersonveiligheid op de lokale wegen.

Wie gaat deze extra kosten betalen?

WIJ VINDEN DIT EEN VERKEERD PLAN.

Alle info op deze website is afgeleid uit documenten zoals de kaartbijlagen en planMER rapport te vinden op de site van de gemeente Nederweert en de Provincie Limburg

katje

<=  <=   Selecteer links in de banner de volgende pagina’s van deze website

Voor Internet Explorer, klik in de blauwe balk bovenaan deze site in het vierkant om het menu te selecteren.

ie8