Carpoolplaats

De Provincie Limburg en de Gemeente Nederweert en Weert hebben onlangs besloten om een nieuwe carpoolplaats aan te leggen. De uitgekozen locatie hiervoor was in de eerste instantie gepland achter de woningen aan de Ribesstraat. Echter na vele protesten is met instemming van de gemeenteraad en B&W de locatie 100 meter (noordelijker) verplaatst.

rotonde_rib

In de recent gepubliceerde structuurvisie staat niks te lezen over de voorgenomen plannen om deze carpoolplaats aan te sluiten op de nieuwe randweg. De projectgroep N266 laat hierover ook niks los. Alleen door allerlei kleine puzzelstukjes naast elkaar te leggen, kunnen we ons een beeld vormen wat de impact van deze nieuwe aansluiting zal betekenen voor het randweg tracé. Door deze nieuwe aansluiting zullen er vele zaken veranderen (ten opzichte van wat er in planMER beschreven staat):

  • Extra rotonde moet worden aangelegd
  • Parallelwegen tussen de twee rondes verdwijnen
  • Ramingskosten nemen toe
  • Doorstroomtijden nemen toe
  • Geluidshinder neemt toe
  • Fijnstof toename door optrekkend en afremmend verkeer
  • Tractorsluis vervalt (landbouwvoertuigen kunnen niet meer vanuit de Pannenweg naar het buitengebied Nederweert-noord)

carpool_wijziging

Links: Randweg zoals beschreven in panMER

Rechts: Randweg met extra rotonde met aansluiting naar de nieuw aan te leggen carpoolplaats

parallelbanen

 

carpool3

carpool2