Fijnstof

normoverschrijding
Achter de norm – welke gezondheidsrisico’s accepteren we?

| 6 december 2018 – ZEP Nieuws |

Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt dat Nederlanders slecht worden beschermd tegen schadelijke stoffen in de lucht. De luchtkwaliteit neemt steeds meer af en de “veilige” normen die worden gehanteerd zijn veel te ruim vastgesteld.

Uitstoot van stikstofdioxide

Als de Nederlandse overheid zich aan de vastgestelde veiligheidsnorm voor uitstoot van stikstofdioxide zou houden, dan sterft 1 op de 720 Nederlanders alsnog aan het inademen hiervan. Ter vergelijking, de veiligheidsnorm voor vinylchloride accepteert een sterfte van 1 op de 22 miljoen mensen. En dat terwijl stikstofdioxide vele malen vaker voorkomt in de lucht, omdat het door het verkeer wordt veroorzaakt.

Sterfte door luchtvervuiling

Volgens Anne Knol (Milieudefensie) is dit onacceptabel. Zij is dan ook geschrokken van de resultaten uit het onderzoek, dat op verzoek van Milieudefensie werd uitgevoerd. Jaarlijks sterven er 12.000 mensen door luchtvervuiling, terwijl Nederland aan alle normen voldoet. De strengere normen voor giftige stoffen zou ook voor fijnstof en stikstofdioxide moeten gelden, vindt Knol.

Luchtkwaliteitsnormen verouderd

Ook uit recent onderzoek van de Europese Rekenkamer blijkt dat de vastgestelde Europese luchtkwaliteitsnormen hopeloos verouderd zijn. De onveilige normen zijn 20 jaar geleden bepaald en zelfs deze normen worden door veel landen overschreden. Ook Nederland haalt de normen op sommige punten niet. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zouden de normen veel strenger vastgesteld moeten worden.

Zoals ook al aangegeven door een van de Provinciale Statenleden op 29 september 2017, kan het fijnstof van het randweg-alternatief nog wel eens een probleem gaan worden.
motie_fijnstofoverschrijding
fijnstof_overschrijding
fijnstof_nweert1
fijnstof_nweert2
luchtvervuiling aanpakken
De Nederlandse regering moet onmiddellijk maatregelen treffen om luchtvervuiling aan te pakken op plekken waar die de Europese norm overschrijdt. Dat heeft de de kortgedingrechter donderdagochtend bepaald in een zaak die was aangespannen door Milieudefensie. Er moet zo snel mogelijk een luchtkwaliteitsplan komen dat ervoor zorgt dat de overschrijdingen van de norm verdwijnen. Ook mag de regering geen nieuwe maatregelen nemen die kunnen leiden tot het overschrijden van de normen.
fijnstof_overzicht
Voorheen lachte men dit bij de gemeente Nederweert weg met de opmerking: “We zitten in Nederweert toch al ver boven de norm, dus iets meer fijnstof zal ook niet het verschil maken”
Echter door recentelijke juridische uitspraken wordt de overheid gedwongen om deze overschrijdingen aan te pakken en deze binnen de wettelijke normen te brengen.
Het is dan ook nog maar zeer de vraag of dit alternatief “Raad van Staten proof” zal zijn.

Concentratie fijnstof in Nederweert veel te hoog!

fijnstof_overzicht

fijnstof_GDN

Benieuwd hoe de gemeente Nederweert hier echt stappen in gaat nemen om deze achtergrondconcentratie lager te krijgen. Dit gaat in ieder geval niet door alleen maar te blijven praten. Strengere normen en vastleggen van maximum aantal dieren en emissies zullen daar wel in bijdragen. Aankomende dinsdag zal de gemeenteraad het jaarplan 2015 vaststellen. JAN zal hierbij kritisch zijn over de noodzakelijke inzet van maatregelen op het gebied van fijnstof afkomstig vanuit de veehouderij.

Voor elke 5 microgram per kubieke meter lucht neemt het risico op een laag geboortegewicht met 18 procent toe. Die 5 microgram is het verschil tussen het wonen aan een drukke weg of een rustige weg in de binnenstad. Gemiddeld is de concentratie fijnstof op het platteland 15 microgram per kubieke meter. In een drukke stad is dat 20 en langs de snelweg is dat zelfs 25 microgram.

Beleidsmakers moeten met een oplossing komen. Op dit moment ligt de norm van de Europese Unie op 25 microgram per kubieke meter. Maar dat is eigenlijk geen gezondheidskundige grens. De norm is niet veilig. De Europese concentratie zou snel omlaag moeten.

Europa hanteert onder invloed van lobbywerk normen voor fijnstof die niet streng genoeg zijn, zegt professor Bert Brunekreef, een wereldautoriteit inzake milieu en gezondheid.

Tienduizenden zwangere vrouwen ademen te veel fijnstof in en hebben daardoor een grotere kans om een kind met ondergewicht te krijgen. Hoe ernstig is dat en wat kunnen vrouwen daar tegen doen?

En dan te bedenken dat de gemeente Nederweert het advies geeft om in deze toch al veel te hoge concentratie fijnstof gebieden deze randweg aan te leggen!!

 

fijnstof_nederland

*normwaarde in 2006 was nog de oude, de nieuwe Europese norm is inmiddels verlaagd naar 25 ug/m3

fijnstof_Nweert

 

 

fijnstof_Nweert_1

 

 

fijnstof_Nweert_2

 

Naast de hoge concentratie fijnstof veroorzaakt door de A2 krijgt Nederweert-West dus ook te maken met extra fijnstof veroorzaakt door het (extra) verkeer dat over de Randweg gaat rijden (80 Km/uur met enkele rotondes waar extra fijnstof zal ontstaan door optrekkend en afremmend verkeer).

In een kosten-baten analyse van een soortgelijk project wordt het extra verkeer over een randweg als positief beoordeeld vanwege de extra accijnsinkomsten voor de overheid :

Door de aantrekkende werking is er relatief veel nieuw verkeer. Hierdoor worden in het netwerk meer kilometers gereden en wordt er meer brandstof verbruikt. Over deze brandstof worden accijn- MKBA Ring Utrecht vi zen betaald die als baten meetellen. 

Maar wat schiet de gemiddelde Nederweertenaar op met dit extra verkeer? Nog meer fijnstof terwijl we al boven de norm zitten. Uiteindelijk zal de agrarische sector in het buitengebied van Nederweert hier de rekening van gaan betalen!

Meer info over deze materie is hier te vinden: achtergrondinformatie fijnstof