Geluidswallen

geluidswal

 

 

 

ribesstraat

 

rotonde_rib

 

 

geluidsscherm_broasheuf

In deze variant 3 is de tunnelbak nabij de Kerneel weg-geoptimaliseerd (om deze variant binnen het budget te krijgen), echter dit houdt wel in dat ook langs dit gedeelte van de randweg geluidsschermen geplaatst dienen te worden.

In discussies over de carpoolplaats gaf B&W aan dat er ook geluidsschermen worden toegepast langs de huidige randweg West. Met deze informatie kunnen  de “stadsmuren” bijna letterlijk worden genomen (van Mc. Donalds tot bijna aan Strateris zullen er geluidswallen opgetrokken worden, de helft van de totale randweg wordt dus voorzien van geluidsschermen), en zal ons dorp vanuit de A2 er ongeveer zo uit gaan zien:

stadsmuur

De gemeente Nederweert zegt hierover dat deze geluidswallen niet veel hoeven te kosten omdat er toch veel zand bij de aanleg van de randweg beschikbaar komen dat ze hier voor kunnen gebruiken. Echter, hoe zit het dan met de doelstelling Belevingswaarde:

  • openheid, beslotenheid
  • zichtlijn
  • visuele hinder
  • recreatieve waarde landschap

Ook hierover worden we door planMER op het verkeerde been gezet.

Deelt u onze zorgen geef dan alstublieft blijk van uw steun door de petitie te ondertekenen.