Leefbaarheid verbeteren

randweg_oost

De leefbaarheid in Nederweert verbeteren ….. Zo kan het ook!

Download hier de ppt: Randweg-oost_1.0

schermen_alu2

 

schermen_alu

tunnelbuis

 

Verkeersveiligheid

  • Er wordt ten onrechte gesuggereerd dat een randweg een voorwaarde is om tot een veilige weg voor langzaam verkeer tussen Nederweert en Budschop te komen. Hetzelfde zou bereikt kunnen worden met een brug voor langzaam verkeer, die zowel de Zuid-Willemsvaart als de N266 overspant. Een dergelijke brug is vele malen goedkoper in aanleg dan een randweg. Bijkomend voordeel is dat een brug de verkeersonveiligheid direct bij de bron oplost, daar waar een randweg de verkeersonveiligheid slechts verplaatst.
  • De tabel op p. 67 van de PlanMER laat echter zien dat het vooral de Molenweg is die een buitenproportionele toename van verkeer laat zien (van 3100 naar 5350 voertuigen per dag). Omdat deze straat de bebouwde kom van Nederweert doorkruist en veel uitritten van woningen hierop aangesloten zijn, mag dit niet onvermeld blijven als een zwaarwegend negatief effect op de verkeersveiligheid.

 

fietsbrug2

 

fietsbrug3

Het verbeteren van de oversteekveiligheid van fietsers op de N275 staan los van de discussie of er wel of geen randweg aangelegd moet worden. In alle gevallen (dus ook als de randwegplannen niet doorgaan) zullen onderstaande verbeteringen gaan plaatsvinden.
fietsbrug

 

fietstunnel