Molenweg als GOW

 

mm_molenweg

Afgelopen woensdag heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden over de verkeersveiligheid op de Molenweg/Bredeweg. Tijdens een eerdere bijeenkomst in november hebben de aanwonenden zich sterk verzet tegen de toen gepresenteerde plannen, die naar inzichten van die aanwonenden de al onveilige Molenweg nog onveiliger zouden maken.

Bijeenkomst
Woensdag bleek bij monde van wethouder Henk Cuijpers, dat de gemeente inziet dat het draagvlak voor die plannen ontbreekt, maar vooral ook dat die plannen niet zullen bijdragen aan een veiligere Molenweg/Bredeweg. Met de aanwonenden zijn alternatieven besproken.

Bestuderen en uitwerken

De gemeente gaat de door de aanwonenden aangedragen alternatieven bestuderen en verder uitwerken, waarna terugkoppeling en overleg met die aanwonenden zal plaatsvinden

 

 

In 2010 was men nog trots op de Molenweg (aantrekkelijke entree van Nederweert):

In het GroenBeleidsPlan van Nederweert wordt de Molenweg een voorbeeld genoemd van een aantrekkelijk entree van Nederweert!

Echter anno 2018 dreigt het straatbeeld drastisch te gaan veranderen als de randweg aangelegd gaat worden…Vele bomen zullen gekapt moeten worden en zullen plaats moeten maken voor asfalt!

bomenkap

Enkele opmerkingen van bewoners van de Molenweg:

Waarom gaan we bij het Randwegalternatief nu 2x zoveel verkeer over de Molenweg sturen? De leefbaarheid van woningen aan de Molenweg neemt hierdoor met 120% af. Dit moet daarom ook worden meegenomen bij de afweging van het randwegalternatief en bij de planontwikkeling van de kanaalvisie.

Er zat volgens vragenstelster een fout in de eerdere berekeningen van de Molenweg. Volgens vragensteller liep het verkeer op de Bredeweg door, terwijl deze in het voorkeursalternatief deze weg is afgesloten. Is deze eruit gehaald? Antwoord: Het verkeersmodel is geactualiseerd en verfijnd. Alle wegvakker zitter er correct in.

Echter onze conclusie (verkeersaantallen_presentatie_molenweg) staat haaks op het antwoord van de gemeente/Kragten: Het verkeersmodel klopt dus weer niet! Met alle gevolgen van dien op de Molenweg!

 

knelpunt_molenweg

 

gow_eisen

 

molenweg_problemen

veiligheid_1

 

 

gow_in_kom

 

gow_in_kom_1

gow_in_kom_4

 

gow_in_kom_3

 

gow_in_kom_2

 

gow_in_kom_5

gow_in_kom_6

gow_in_kom_7

gow_in_kom_8

Welke Gebied Ontsluitingsroutes voldoen aan de Eisen??

molenweg_ongeschikt

 

 

greijmansstr_ongeschikt

 

kapelaniestr_ongeschikt

loverstraat_ongeschikt

 

lindenstraat_ongeschikt

Conclusie:

De Gemeente Nederweert lapt de regels voor de GOW’s binnen de bebouwde kom aan hun laars, en vindt het blijkbaar geen enkel probleem dat er na de aanleg van de randweg op deze GOW’s verkeerstoenames tussen de 14 en 116% zullen gaan plaatsvinden!