MVD01

Maak van de 0 een punt!  

Oftewel: ieder slachtoffer is er een te veel!

Wat is veiliger: Een Rotonde of een kruispunt met verkeerslichten (VRI)?

Het Antwoord: rotondes_versus_vri_v7

Nieuw beleid veiligheid fietsers

Het PlanMER-onderzoek ging ervan uit dat het fietsverkeer een nieuwe randweg gelijkvloers zou kruisen, door middel van rotondes en verkeersregelinstallaties. Echter om de veiligheid van fietsers te verbeteren, heeft de provincie onlangs het beleid ‘Maak van de nul een punt’ vastgesteld. Dit beleid schrijft voor dat belangrijke fietsroutes de provinciale wegen ongelijkvloers, en dus voor fietsers aanzienlijk veiliger, moeten kruisen.
Als dit een beleid is van de provincie, dan kan Boeket ons inziens ook een ongelijkvloerse kruising eisen voor de fietsers ter hoogte van de Molenweg als de randweg doorgaat!! Zonder deze ongelijkvloerse kruising moet al het fietsverkeer dat naar het noordelijk buitengebied wil, een provinciale weg (N266 randweg) met 14.000 auto’s per etmaal kruisen!
Dit gaat weer extra geld kosten, en is ook niet opgenomen in de huidige begroting!
Deze informatie bevestigd ook ons standpunt dat de tunnel en fietsbrug nabij McDonalds er ook moeten komen indien er geen randweg wordt aangelegd.
fietsers_molenweg

fietsbruggen

De Provincie Limburg gaat de komende jaren flink investeren in de verbetering van de drukste fietsoversteekplaatsen in Nederweert. Dit betekent een impuls voor de verkeersveiligheid van Nedewerweertenaren en andere weggebruikers.

Lang gekoesterde wens in vervulling
De drie drukste oversteekplaatsen in Nederweert zijn bij McDonalds, Brug 15 en de oversteek Lindestraat/Staterweg. Het plan is dat onder de Randwegbrug een doorsteek gemaakt wordt waardoor, voor de fietsers, de oude verbinding langs de Zuid-Willemsvaart naar Weert hersteld wordt. Hiermee wordt een zeer veilige route gecreëerd. Een lang gekoesterde vraag uit de Nederweerter samenleving wordt hiermee ingevuld.

Fietsersbrug bij de Florastraat
De fietseroversteek nabij McDonalds verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt ter hoogte van Florastraat een fietsersbrug over de Randweg/N275. Hierdoor kunnen de ruim 4000 fietsers die hier dagelijks gebruik van maken, veilig naar Weert en terug. Door deze aanpassing wordt het ook mogelijk om een groene golf voor auto’s in te stellen. Dit scheelt menig automobilist de nodige ergernis en is beter voor het milieu.

 

 

 

De voorlaatste versie van planMER schrijft over het voorkeursalternatief :

“Een groot nadeel van dit alternatief is echter dat de hoeveelheid verkeer op wegen in het buitengebied toeneemt. Hier neemt het aantal conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer toe. Vanwege de relatief grote hoeveelheid agrarisch verkeer in het buitengebied heeft dit negatieve consequenties voor de verkeersveiligheid van met name fietsverkeer”.

Veiligheid Kapelaniestraat

Het pas aangelegd zebrapad nabij ouderencentrum “Domus Bona Ventura” geeft schijnveiligheid. Zover wij weten hebben er in een jaar tijd al 4 ongelukken plaatsgevonden! Met de aanleg van een randweg passeren hier dagelijks 1000 extra auto’s met alle gevolgen van dien.

zebra

Veiligheid op de Molenweg

Gemeente bevestigd dat de Molenweg in 2009 al niet voldeed aan de eis “duurzaam veilig” en voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn aan een Gebied ontsluitingsweg. Echter stelt nu wel plannen voor waar het dubbele aantal auto’s over deze weg moet rijden, en waarbij de schoolgaande jeugd uit het buitengebied en Schummel, Tichelveld, Toren en Ast zich op dezelfde onveilige weg zich moeten mengen tussen 6300 auto’s per etmaal om hun school te kunnen bereiken.

Veiligheid Schoolgaande kinderen Ospel

Door de aanleg  van de randweg zal er een sluiproute ontstaan over Uliker richting Klaarstraat. Het oversteken van deze Klaarstraat door fietsers zal een stuk onveiliger worden.

Duurzaam veilige rotondes

Duurzaam veilige rotondes zijn vaak niet zo veilig als de naam doet vermoeden.

rotonde_weert

 

rotonde

 

rotonde3

 

 

rotonde4

 

 

rotonde4

rotonde5

 

rotonde6

 

 

rotonde7