Op ‘t verkeerde been gezet

alles_onderzocht

 

verkeerde_been1

 

 

verkeerde_been2

 

 

verkeerde_been3

 

 

verkeerde_been4

kritische_noot

 

bredeweg

 

drjanssen

kerkstraat

 

 

verplaatsen

 

Sluiproute over Uliker

Zeer terecht maken sommige bewoners aan de oost-zijde van het kanaal zich zorgen over de sluiproute over Uliker die zal gaan ontstaan (omdat deze route de reistijd met meer dan 3 minuten kan verkorten). Een van deze verontruste bewoners schreef hierover het volgende:

“Een andere ongewenste verkeersbeweging die waarschijnlijk zal volgen is het doorgaande zware vrachtverkeer komende van- en naar N275 (Venlo) en de N280 (Roermond) richting N266. Deze categorie zal via de rotonde-Hoofstraat-Klaarstraat- stukje Ospelseweg- Kreijlmusweg- Uliker- Winnerstraat de kortste route nemen. Deze oostelijke en zuidelijke stromen zullen naar verwachting niet de N275 blijven volgen tot de nieuwe aansluiting bij de A2 om vervolgens helemaal langs de kern terug te rijden naar de N266. Op dit moment is dit effect al duidelijk merkbaar. Met name op de trajecten Kreijlmusweg- Uliker is het gehalte kruisend vrachtverkeer van behoorlijke orde, zodanig dat andere weggebruikers geen veilige plaats geboden kan worden. Deze wegen zijn qua inrichting en omgeving niet geschikt voor een dergelijke afwikkeling. Gezien de bestuurlijke besluitvorming waar het proces zich momenteel al bevindt, dient ook dit zorgpunt nog ingebracht te worden hoewel ik geen zicht heb op behandeling van de ruimtelijke- en verkeerskundige effecten die niet of nauwelijks zijn onderzocht.”

De projectgroep N266 vertrouwd volledig op hun verkeersmodellen en deze geven aan dat er slechts 32 auto’s per etmaal over Uliker zullen gaan rijden en dat het meeste verkeer over de Winnerstraat zal rijden (zie afbeeldingen hieronder).

Ook hier zijn wij van mening dat er fouten in de verkeersmodellering zitten en we roepen de bewoners aan deze sluiproute dan ook op om bij de gemeente Nederweert aan te dringen op nieuwe verkeersintensiteitsmetingen op alle hierboven genoemde straten die als sluiproute gebruikt gaan worden.

Ook Veilig Verkeer Nederweert moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen (volgens hen wordt alles duurzaam veilig ingericht) !!

Hoe breder de blauwe lijnen, des te meer verkeer er over deze weg rijdt.

uliker2

 

uliker

 

uliker3

 

In planMER wordt onderstaande vermeldt:

woning_opkoop

Echter inmiddels wordt er gesproken van het opkopen van woningen aan Strateris en Boeket/Broasheuf! We kunnen ons dus afvragen wat de waarde van planMER is (zie ook budget wat hier het gevolg van zal zijn)

opkoop

 

22 Ruimte voor Ruimte kavel eigenaren voelen zich bekocht. Onlangs door de provincie Limburg en de Gemeente Nederweert uitgegeven bouwkavels krijgen nu waarschijnlijk een Randweg voor hun deur of in hun achtertuin. Zij werden enkele jaren geleden met dit soort teksten gelokt om een bouwkavel te kopen:

rvr

rvr2

 

Onlangs verscheen dit artikel in het gemeenteblad van Nederweert. Hieronder onze reactie:

nieuwe_fase

Deelt u onze zorgen geef dan alstublieft blijk van uw steun door de petitie te ondertekenen.