Provinciale Staten

sp_vraagtekens

 

 

sp_conclusie

 

sp_onderzoek

Klik op deze link: Behandeling in Provinciale Staten (3 juli 2012)

In zwart venster: zet slidebar naar links en druk op “play”, en luister naar de opgenomen vergadering

OF

Klik op agendapunt 4.1 en luister naar de opgenomen vergadering.

4.1 G-12-025 Randweg N266 Nederweert, brief van Gedeputeerde Staten d.d. 3 juli 2012.

De voorzitter meldt dat de heer Mackus vanwege mogelijke belangenverstrengeling heeft aangegeven niet aan de beraadslaging bij dit agendapunt te zullen deelnemen..
De Staten worden verzocht in te stemmen met het startdocument N266, alsmede met een provin­ciale bijdrage van vijftig procent in de voorbereidingskosten. Het voorstel vloeit voort uit een op 4 november 2011 aangenomen motie (11B).

Wilt u de huidig PS-leden een email sturen over dit onderwerp? Download hier de email adressen van de provinciale_staten_leden.

Statenleden op werkbezoek in Nederweert
werkbezoek

o.a. werden de volgende onderwerpen besproken:

Er werden hoge aantallen fietsers genoemd die de beide grote wegen (N266 en N275) dagelijks passeren en dat de nieuwe randweg hier een grote positieve invloed op heeft.
(ze zijn er vergeten bij te vertellen dat ook zonder aanleg van een nieuwe randweg,  er toch een fietsburg over de N275 en een tunnel onder de N275 worden aangelegd voor een veilige oversteek van deze N-weg. Verder hebben ze niet besproken wat dit gaat betekenen voor veiligheid van het fietsverkeer van en naar het buitengebied dat de zeer drukke rotonde bij de Molenweg moet passeren).

De problematiek rond de ontsluiting van de kern van Nederweert: Tijdens en nog meer na de rondrit werd hier uitvoerig over gediscussieerd. De Molenweg wil men met verkeersremmende maatregelen tot 30-km zone maken. Men onderkent dat de weg niet echt geschikt is als ontsluitingsweg.
(Hoe zit het dan met de leefbaarheid in het centrum als er zulke grote verkeerstoenames in het centrum gaan plaatsvinden?)

Een AANZIENLIJK aantal woningen die flink overlast zullen krijgen. De leefomgeving van die mensen zal zeer veranderen. Mensen zijn daar o.a. gaan wonen juist vanwege de rustige en landelijke omgeving.

De ontwikkeling van de boulevard is een lange termijn verhaal en behoort niet tot het project, wel zal er aanplanting gebeuren vanuit reguliere gemeentelijke budgetten.

De Statenleden gaven aan dat men de hand wil houden aan het budget. De projectleiding gaf aan dat de nieuw te maken kostenraming nauwkeuriger zal zijn en dat men verwacht zelfs iets onder het budget te kunnen uitkomen.

ALLE zienswijzen zullen aan PS worden voorgelegd.