Workshop

Deze onderwerpen zullen tijdens een workshop met deskundigen die aan dit project gewerkt hebben (en de gemeenteraadsleden als toehoorders) ter sprake komen: Workshop_presentatie_v0.2

De oorspronkelijke vragen die wij de deskundigen wilden stellen: vragen workshop 29 juni 2016

Echter door de beperkte tijdsduur hebben we zowel de presentatie als ook de vragen sterk moeten inkorten.

Onderstaande mensen waren uitgenodigd om de vragen te beantwoorden:

Paul van Zandvoort,     Kragten MER Randweg,            beschikbaar

Martijn Kersten,            Kragten MER Randweg,            verhinderd

Kostendeskundige        Kragten MER Randweg             verhinderd

Frits Dinkla,                  Rho / Kanaalzone                     beschikbaar

Koen Vervoort              Ecorys / MKBA                        beschikbaar

Antoine Dohmen           Provincie Projectgroep             beschikbaar

Henk Luijpers               Provincie Projectgroep             beschikbaar

Frans Janssen              Provincie Projectgroep             verhinderd

Frans Tonnaer               Dagvoorzitter                           beschikbaar

Giel van Eck                 Gemeente Projectgroep            verhinderd